Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga & You.

Opening

De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).

Openingstijden Yogastudio: zie lestijden

Sluiting

Op feestdagen (Nieuwjaarsdag/1 januari, 1ste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste Pinksterdag, 1ste kerstdag; 2de Paasdag en 2de Pinksterdag en 2de Kerstdag in overleg) en tijdens de schoolvakanties is er een aangepast rooster. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.

Aansprakelijkheid

Yoga & You is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

Medisch

Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijk, psychische klachten of zwangerschap te melden aan de docente. 
  
Yoga & You kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

Yoga & You is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verwonding tijdens of na de yogales en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een ongeval of blessure.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION