06 – 2324 9909 | info@yogaandyou.nl

Voorwaarden

Lesvoorwaarden

Deelname
Deelname aan een les is verzekerd na betaling van het lesgeld (zoals hierboven vermeld) aan Yoga & You en bij inschrijving via MomoYoga. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan Yoga & You de deelnemer de toegang tot de les weigeren.

Opzegging abonnement
Bij een kwartaalabonnement dient voor de beëindiging van het abonnement een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen, uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan een nieuw kwartaal (opzegging uiterlijk op de laatste dag van februari, mei, augustus of november). Als je niet opzegt, ga je door met het volgende kwartaal. 
Bij deelnemers met een kwartaalabonnement vervalt de les als deze niet binnen het kwartaal wordt afgenomen.
Wanneer je door omstandigheden (studie, ziekte of een andere (medische) reden) tijdelijk langer afwezig bent, kan in overleg een aangepaste regeling worden gemaakt.

Geldigheid rittenkaart
Een 5- of 10-rittenkaart is persoonlijk. Een 5-rittenkaart is 2 maanden geldig en een 10-rittenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden, tenzij er andere afspraken hierover zijn gemaakt. Bij een 5- of 10-rittenkaart kun je zodoende een aantal lessen overslaan. De geldigheid van de kaart vervalt na 2 of 4 maanden na aanschaf van de kaart. 
De periode tussen een volle/verlopen rittenkaart en een nieuwe kaart is maximaal 4 weken. Bij een periode langer dan 4 weken tussen 2 kaarten wordt opnieuw inschrijfkosten berekend. 
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt 1 maand voor afloop van de rittenkaart. Als je niet opzegt, ga je in principe door met een volgende kaart.

Afmelden les
Een afmelding wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk. Afmelden kan per SMS, WhatsApp of e-mail.

Doorgang les
Bij afzegging van meerdere cursisten wordt bekeken of de les doorgaat of wordt er een alternatief geboden (les op een andere dag of de les doorschuiven).

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga & You.

Algemene voorwaarden

Opening
De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).

De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).

Openingstijden Yogastudio: zie lestijden

Sluiting
Op feestdagen (Nieuwjaarsdag/1 januari, 1ste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste Pinksterdag, 1ste kerstdag; 2de Paasdag en 2de Pinksterdag en 2de Kerstdag in overleg) en tijdens de schoolvakanties is er een aangepast rooster. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.

Aansprakelijkheid
Yoga & You is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

Medisch
Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijk, psychische klachten of zwangerschap te melden aan de docente. 
  
Yoga & You kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

Yoga & You is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verwonding tijdens of na de yogales en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een ongeval of blessure.