06 – 2324 9909 | Proefles@yogaandyou.nl

Prijzen 2024

PRIJZEN 2024

 Maandabonnement 1x per week€      50,- 
 Maandabonnement 2x per week€      88,- 
 Maandabonnement onbeperkt€    115,- 
 Kwartaalabonnement 1x per week€    142,-  €  47,50  p/mnd
 Kwartaalabonnement 2x per week€    234,-  €  78,-     p/mnd
 Kwartaalabonnement onbeperkt€    292,50  €  97,50  p/mnd
 Halfjaarabonnement 1x per week€    255,-  €  42,50  p/mnd
 Halfjaarabonnement 2x per week€    444,-  €  74,-     p/mnd
 Halfjaarabonnement onbeperkt€    540,-  €  90,-     p/mnd
 Jaarabonnement 1x per week€    480,-  €  40,-     p/mnd
 Jaarabonnement 2x per week€    840,-  €  70,-     p/mnd
 Jaarabonnement onbeperkt€ 1.020,-  €  85,-     p/mnd
 5-rittenkaart YOGA (2 maanden geldig)€      72,50  
 10-rittenkaart MEDITATIE (4 maanden geldig)€      90,-  
 10-rittenkaart STOELYOGA (4 maanden geldig)€    105,- 
 Losse les€      16,- 
 Online Yoga (Besloten Facebook groep)€      10,- Per 4 weken
 Proefles YOGA & MEDITATIE*                                                        €        8,- 
 

*Proefles aanvragen via de link of per e-mail: proefles@yogaandyou.nl

NB. 

  • Alle abonnementen worden vooraf automatisch geïncasseerd.
  • Een maandabonnement voor 1x per week yoga geeft recht op 4 lessen per maand. 
  • Een maandabonnement voor 2x per week yoga geeft recht op 8 lessen per maand. 
  • Een kwartaalabonnement voor 1x per week yoga geeft recht op 13 lessen per kwartaal. 
  • Een kwartaalabonnement voor 2x per week yoga geeft recht op 26 lessen per kwartaal. 

Inschrijfgeld

  • € 45,00 incl. yogamat 4 mm (mat los € 35,00)
  • € 50,00 incl. yogamat 6 mm (mat los € 40,00)          
  • € 15,00 excl. yogamat

Administratiekosten

Voor tussentijdse aanpassingen van abonnementsvormen wordt per keer € 15,00  in rekening gebracht.

Individuele (privé) les

Het is ook mogelijk om privéles te volgen.
Van oorsprong werd yoga één op één gegeven, van leraar op student. Deze mogelijkheid biedt Yoga & You ook. Privé yoga is een goede manier om met yoga te beginnen of jezelf verder te ontwikkelen in je eigen yogabeoefening.
Yoga & You denkt graag mee hoe de privé yogales kan worden ingevuld naar jouw wensen en op het tijdstip dat jou het beste uitkomt.
De privé yogales kan plaatsvinden in de yogastudio of bij jouw thuis. Je kunt zelf het aantal lessen bepalen. Voor afname van een reeks lessen is de prijs in overleg. Binnen de gemeente Oosterhout worden géén reiskosten in rekening gebracht.

Prijs per les: € 60,- (1 – 2 pers., 60 min.), € 80,- (3 – 5 pers., 60 min.), excl. eventuele reiskosten.

De betaling dient voor de les te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL85 INGB 0006 4766 35
Pinnen is niet mogelijk!

Lesvoorwaarden

Prijzen en betaling

De prijzen zijn incl. 9% BTW (yogalessen). 

Yoga & You behoudt zich het recht voor om de (les)prijzen te wijzigen.

Deelname

Het lesgeld is het bedrag zoals vermeld in de aanmeld app van Yoga & You en de website. 

Je hebt recht op een plek na betaling van het lesgeld aan Yoga & You. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan Yoga & You de deelnemer de toegang tot de les weigeren.

Afmelden

Een annulering vindt plaats via de Yoga & You-app, uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les. Lessen die niet binnen 2 uur voor aanvang zijn geannuleerd zullen worden verrekend met de kaart. 

Een (late) afmelding i.v.m. gezondheidsredenen of onvoorziene omstandigheden wordt op prijs gesteld en kan per WhatsApp of e-mail. 

Abonnementen

Bij een jaarabonnement worden 52 lessen toegekend; 26 lessen bij een half jaarabonnement en 13 lessen bij een kwartaalabonnement (of naar rato). Bij een maandabonnement worden 4 lessen per maand toegekend. 

De toegekende lessen dienen binnen de abonnementsperiode worden opgemaakt en kunnen niet worden meegenomen naar een volgende abonnementsperiode.

Het abonnementsgeld is gebaseerd op een openstelling van minimaal 46 weken per jaar.

Wijziging in abonnement 

Een wijziging in of van abonnement dient minimaal een maand voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode te worden doorgegeven. 

Opzegging

Bij afname van een abonnement dient bij beëindiging van het abonnement een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen, uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode.

Geldigheid rittenkaart

Een 5- of 10-rittenkaart is persoonlijk. Een 5-rittenkaart is 2 maanden geldig en een 10-rittenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden, tenzij er andere afspraken hierover zijn gemaakt. 

Wanneer je tijdelijk langer afwezig bent in verband met studie, ziekte of een andere reden, kan in overleg een aangepaste regeling worden gemaakt.

Doorgang / annulering les

Bij afzegging van meerdere cursisten wordt bekeken of de les doorgaat (vanaf 3 personen) of wordt er een alternatief geboden (les op een andere dag of de les doorschuiven).

Automatische incasso:

Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan: 

  • Yoga & You (via het systeem van BSport) om door middel van doorlopend incasso-opdrachten de bedragen t.b.v. het abonnementsgeld van uw rekening af te schrijven;
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yoga & You.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Registratiesysteem

De yogastudio maakt gebruik van het registratiesysteem BSport, waarin de persoonlijke gegevens worden opgenomen. De gegevens worden alleen door de yogastudio zelf gebruikt voor zakelijke doeleinden (aankoop abonnement/kaart, aanmelden yogales, communicatie en ontvangst nieuws).